Gradinite Mari
sigle

Obiective

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea adaptabilităţii şcolare, asociată cu prevenirea insuccesului şcolar la copiii preşcolari din grupa mare pregătitoare prin crearea / testarea / pilotarea instrumentelor didactice digitale şi a unei abordări educaţionale alternative în vederea pregătirii debutului şcolar („Împreună cu copiii pentru un debut şcolar de calitate - instrumente didactice pentru preşcolari”).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea / testarea / pilotarea de resurse, teste şi instrumente didactice digitale în vederea pregătirii şi verificării sistematice a aptitudinii de şcolaritate la preşcolarii din grupa mare pregătitoare în cadrul programului educaţional alternativ „Împreună cu copiii pentru un debut şcolar de calitate”;
  • Creşterea gradului de implicare directă a preşcolarilor în proiectarea / crearea / testarea / pilotarea de resurse şi instrumente didactice digitale în vederea pregătirii şi verificării sistematice a aptitudinii de şcolaritate prin participarea directă a 100 de preşcolari din grupul ţintă în faza de testare program;
  • Optimizarea colaborării dintre grădiniţe - şcoli - familii prin activităţi educaţionale comune pentru asigurarea unei mai eficiente adaptări şcolare la preşcolarii din grupa mare pregătitoare;
  • Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice a 104 educatoare de la grupa pregătitoare şi de la clasa I şi a 26 de profesori psihopedagogi, în vederea pilotării în activitatea lor didactică a programului educaţional alternativ „Împreună cu copiii pentru un debut şcolar de calitate”;
  • Îmbunătăţirea resurselor de informare online pentru beneficiarii învăţământului preşcolar (cadre didactice, părinţi, cadre de conducere, public) în vederea pregătirii unui debut şcolar de calitate asociat cu riscuri minime de părăsire timpurie a şcolii.

Proiectul vine în sprijinul realizării operaţiunii indicative a AP2, DMI 2, „Promovarea unor servicii integrate şi soluţii alternative pentru învăţământul preşcolar” în vederea asigurării creşterii şanselor preşcolarilor de a avea un debut şcolar echilibrat, risc scăzut de părăsire timpurie a şcolii, precum şi o conectare la educaţia şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, adaptată exigenţelor pieţei muncii prin punerea bazelor formării competenţelor cheie.

Proiectul de faţă va contribui la atingerea obiectivului general al POS DRU, prin creşterea competitivităţii generaţiilor actuale de preşcolari, prin creşterea accesului şi participării la educaţie, creşterea motivaţiei pentru învăţare şi rămânerea pe termen lung în sistemul de educaţie, prin intermediul dezvoltării serviciilor integrate, digitale de educaţie de nivel preprimar.

Login parteneri

Username:
Parola:
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Instrumente Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României