Gradinite Mari
sigle

Rezultate anticipate

 • o cercetare diagnostică „Resurse didactice în procesul de pregătire a preşcolarului pentru şcoală – nevoi şi aşteptări” realizată;
 • un program educaţional alternativ „Împreună cu copiii pentru un debut şcolar de calitate”, proiectat / realizat / pilotat;
 • un set de instrumente psihopedagogice pentru verificarea aptitudinii de şcolaritate proiectat / realizat / digitalizat / testat / pilotat;
 • un set de resurse educaţionale digitalizate pentru fiecare domeniu de dezvoltare curriculară pentru grupa mare pregătitoare, corelate cu exigenţe din clasa I (abordări pentru activităţi instructiv - educative, de învăţare, de joc, recreative sub forma unor filme educaţionale, jocuri interactive, simulări, animaţii);
 • două ghiduri de utilizare (printat / digital) a instrumentelor didactice digitale, versiuni pentru cadre didactice şi pentru părinţi;
 • două ghiduri de utilizare (printat / digital) a instrumentelor didactice digitale operaţionale şi distribuite la nivel naţional;
 • un program de formare continuă pentru cadre didactice din învăţământul preprimar/profesori psihopedagogi în domeniul programului educaţional alternativ pentru pregătirea debutului şcolar şi a instrumentelor didactice digitale proiectat/realizat;
 • 130 cadre didactice formate pentru pilotarea noului program educaţional alternativ pentru pregătirea debutului şcolar şi a instrumentelor didactice digitale dezvoltate în proiect;
 • 2080 preşcolari participanţi activi la pilotarea noului program educaţional alternativ pentru pregătirea debutului şcolar şi a instrumentelor didactice digitale dezvoltate în proiect;
 • 100 preşcolari consultaţi / participanţi la testarea noilor instrumente didactice digitale dezvoltate în proiect;
 • 20 activităţi comune preşcolari - elevii din clasa I desfăşurate în grădiniţele selectate pentru pilot;
 • 100 părinţi şi preşcolari beneficiari de consiliere suport pentru perioada de tranziţie către clasa I;
 • o comunitate online proiectată / creată / testată cu spaţii adecvate pentru comunităţi de învăţare şi informare în domeniul educaţiei preşcolarilor, al parteneriatului interinstituţional destinate părinţilor şi altor categorii de actori interesaţi;
 • 1000 ghiduri de bune practici în realizarea şi utilizarea abordărilor curriculare şi resurselor digitale de învăţare prin joc pentru preşcolari realizate / multiplicate;
 • 10000 auxiliare curriculare digitalizate / realizate / multiplicate;
  • 24 sesiuni de informare a părinţilor despre utilitatea unor instrumente didactice digitale, şi importanţa pregătirii copilului de grupă pregătitoare pentru viaţa şcolară;
 • promovarea şi diseminarea informaţiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia prin două conferinţe (de lansare şi finală), 3 întâlniri de informare şi promovare (o activitate / an);
 • 12 newsletter-uri ale proiectului;
 • monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului;
 • achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare derulării proiectului.

Login parteneri

Username:
Parola:
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Instrumente Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României